Hou de douane te vriend: grondstoffen

mrt 19

Brouwen: vergeet de administratie niet

In het vorige artikel van deze reeks stonden we stil bij het bijhouden van de voorraad van afgewerkte producten om op die manier een correcte AC4-aangifte te kunnen doen. Indien u zelf bier brouwt, komen er heel wat extra verplichtingen bij. Eén ervan is het bijhouden van een register met daarin alle aankopen en alle verbruik van grondstoffen die nodig zijn om het bier te brouwen. Deze zogenaamde "Voorraadfiche grondstoffen" wordt door de Douane gebruikt om een idee te krijgen van hoeveel bier er gebrouwen kan worden met de aangekochte grondstoffen.

Basislijst

Om te kunnen bepalen hoeveel bier er kan gebrouwen worden, moet de Douane eerst weten hoeveel grondstoffen er nodig zijn om een bepaald type bier te produceren. Daarom is het verplicht om voor elke biersoort een basislijst op te stellen. Deze lijst bevat onder andere de handelsbenaming van het bier, het aantal graden Plato en het brouwrendement. Daarnaast bevat het ook een overzicht van de gebruikte grondstoffen en de hoeveelheid ervan die benodigd is om 1 hectoliter bier te brouwen.

In Douano kan je per recept een basislijst genereren en automatisch doormailen naar de Douane. Op die manier hou je de Douane eenvoudig en snel op de hoogte van eventuele wijzigingen aan het recept.

Voorraadfiche grondstoffen

Voor elk brouwsel dat u produceert moet u bijhouden welke grondstoffen u gebruikt hebt en in welke hoeveelheid. Dit moet u registreren in de "Voorraadfiche grondstoffen" en moet u op elk moment kunnen voorleggen aan de Douane. Onder grondstoffen wordt hier bijvoorbeeld verstaan: mouten, suikers, hoppen, kruiden, enzovoort. Het document laat toe om een beeld te krijgen van de huidige voorraad aan grondstoffen en hoe die voorraad tot stand is gekomen.

Het bijhouden van deze fiche kan vrij omslachtig zijn, zeker als dit manueel moet gebeuren. In Douano worden de inslagen van grondstoffen automatisch geregistreerd bij het invoeren van aankopen of bij het rechtstreeks toevoegen van voorraad. U hoeft hiervoor niets extra te doen en bovendien worden tezelfdertijd ook de lotnummers en houdbaarheidsdata geregistreerd.

Uitslagen worden ook automatisch bijgehouden dankzij de brouwerij-module in Douano. Met deze module kan u voor elk brouwsel aangeven welke voorraad verbruikt werd. Hierdoor ontstaat er niet alleen een heel gedetailleerde lotnummertracering, maar wordt ook elk verbruik van grondstoffen geregistreerd in de "Voorraadfiche grondstoffen". Met een druk op de knop kan u vervolgens een mooi opgemaakt PDF-document afdrukken of downloaden met daarin de volledige historiek van de grondstoffenvoorraad. Geen stress dus, wanneer de Douane op bezoek komt.

Wenst u dit zelf in actie te zien? Contacteer ons dan voor een gratis demo.