Verpakkingsheffing berekenen: waarop moet u letten?

okt 01

Normale accijns, bijzondere accijns, verpakkingsheffing, ecotaks, ...

Rond de termen accijnzen en verpakkingsheffing bestaat in de drankensector vaak heel wat onduidelijkheid. Nochtans is een goed beheer van de verschuldigde accijnzen onontbeerlijk voor elke drankhandelaar. Maar wat omvat de term “accijnzen” nu eigenlijk? Strikt genomen bestaan deze in België uit twee delen:

  • Enerzijds is er de normale accijns, die gedeeld wordt met het Groothertogdom Luxemburg.
  • Anderzijds is er de bijzondere accijns, die enkel bestemd is voor de Belgische Schatkist

Daarnaast bestaat echter nog een derde component, namelijk de drankverpakkingsheffing, ook wel verpakkingsheffing, verpakkingstaks of ecotaks genoemd. Ook deze is bestemd voor de Belgische Schatkist. Alhoewel dit eigenlijk geen accijnzen zijn, wordt deze vaak in één adem genoemd met de twee bovenstaande componenten. De reden hiervoor is dat deze drankverpakkingsheffing door de Douane geïnd wordt samen met de betaling van de accijnzen.

Enkel voor individuele verpakkingen

Er zijn twee tarieven voor de drankverpakkingsheffing. Het tarief hangt af van het type verpakking en bedraagt momenteel € 9,86 per hectoliter voor niet-herbruikbare verpakkingen. Voor herbruikbare verpakkingen bedraagt het tarief € 1,41 per hectoliter. Om van dit verlaagd tarief te kunnen genieten moet u beschikken over een ‘erkenning als individuele herbruikbare verpakking’, afgeleverd door de Centrale Component van de cel vergunningen van de Administratie Operations te Brussel. De actuele tarieven kan u terugvinden op deze pagina.

De drankverpakkingsheffing is een belasting die men heft op individuele verpakkingen die dranken bevatten, behalve melk en gearomatiseerde dranken op basis van melk. Belangrijk om te weten is dat deze heffing enkel van toepassing is op individuele verpakkingen zoals flesjes van 25cl of 33cl. Grote vaten en (lege) kratten vallen hier niet onder en vereisen dus ook geen verpakkingsheffing.

Als voorbeeld berekenen we hier de verpakkingsheffing die verschuldigd is aan de Douane wanneer er een uitslag gebeurt van een krat bier met 24 niet-herbruikbare flesjes van 25 cl. Dit krat bevat 6 liter bier, of 0,06 hectoliter. De verpakkingsheffing bedraagt dus 0,06 hectoliter x € 9,86 per hectoliter ofwel € 0,59.

In Douano wordt de verpakkingsheffing automatisch berekend dankzij de slimme opbouw van producten en doorgerekend aan de klant. De verpakkingsheffing wordt samen met de accijnzen voor elk product duidelijk vermeld op de factuur. Indien de tarieven wijzigen, volstaat het om de accijnstarieven in Douano aan te passen om de verpakkingsheffing door te rekenen.