Alcoholvrij bier en accijnzen: hoe zit dat?

jul 13

De opmars van alcoholvrije bieren valt niet meer te ontkennen. Steeds meer brouwerijen slagen er in om een bier met heel weinig of helemaal geen alcohol met succes op de markt te brengen. Maar spreken we dan nog wel over bier? En wat met de accijnzen hierop? Het is daarom handig om even uit de doeken te doen wat de accijnswetgeving zegt over deze dranken.

Accijnzen of niet: wat is alcoholvrij bier?

Laat ons beginnen met te omschrijven wat "gewoon" bier is, volgens de regels van de Belgische Douane:

Bier is elk product van de GN-code 2203 met een alcoholgehalte van > 0,5% vol, alsook elk product dat een mengsel is van bier en van niet-alcoholische dranken van de GN-code 2206, met een alcoholgehalte van meer dan 0,5% vol.

Hieruit kunnen we ook afleiden wat géén bier is volgens deze Belgische regels:

Dranken die geen alcohol bevatten, ook al worden ze bier genoemd, alsook dranken waarvan het alcoholgehalte minder is dan of gelijk aan 0,5% vol.

In Nederland zijn deze regels iets anders. Bier mag er immers maximum 0,1% vol alcohol bevatten om als alcoholvrij bier beschouwd te worden. Tussen 0,1% vol en 1,2% vol spreekt men van alcoholarme bieren.

Accijnswetgeving voor alcoholvrij bier

Door het feit dat de definitie van alcoholvrij bier afwijkt tussen België en Nederland, zijn ook de accijnsregistraties verschillend tussen beide landen.

In Nederland geldt dat bier gemengd met een alcoholvrije drank als limonade wordt beschouwd als in het mengsel 0,5% vol of minder alcohol zit. Strikt genomen wordt voor limonade in Nederland een verbruiksbelasting betaald en geen accijns. Voor de niet-gemengde alcoholvrije of alcoholarme bieren gelden de laagste accijnstarieven, namelijk deze in de schaal van minder dan 7 graden Plato. Deze accijnstarieven zijn momenteel even hoog als die voor limonade (€ 8,83 per hectoliter).

In België wordt alcoholvrij bier beschouwd als alcoholvrije drank (meerbepaald "Alcoholvrij bier met nationale accijnscode U103 of U104") en wordt het ook als dusdanig belast en aangegeven (€ 3,7519 per hectoliter, wat lager is dan het tarief voor frisdrank).

Minder accijnzen, maar daarom niet goedkoper

Logischerwijze bedragen de accijnzen op alcoholvrije bieren minder dan de accijnzen op gewone bieren. Dit betekent echter niet het alcoholvrije alternatief daarom per definitie goedkoper is. De reden hiervoor zit hem in het productieproces. De meeste (maar niet alle) alcoholvrije bieren worden tegenwoordig eerst als een gewoon bier gebrouwen, waarna een extra productiestap wordt toegepast om dit bier te de-alcoholiseren. Deze stap brengt natuurlijk een extra kost mee die vaak groter is dan het verschil in accijnstarieven.