Verkoop

Douano assisteert u bij het registreren van bestellingen tot het klaarmaken en verzenden van uw verkochte producten en terruggenomen leeggoed. Douano bewaakt voor u de voorraad van uw producten zodat u nooit bestellingen zal aannemen die u niet kan leveren. Bij verkoop worden ook, indien nodig, het leeggoed en de accijnzen meteen in rekening gebracht. Bovendien ziet u ook een waarschuwing als een klant nog teveel openstaande facturen heeft en u een nieuwe bestelling invoert voor die klant.

U kan voor elke bestelling kiezen vanuit welke voorraadlocatie(s) de goederen moeten vertrekken, via welke transporteur, en naar welk leveradres. Dit kan zowel onder schorsing van accijnzen als met een uitslag ter verbruik.

U hebt steeds een overzicht van alle bestellingen, ongeacht de status waarin ze zich bevinden. Moet u een reeds bevestigde bestelling nog aanpassen? Geen nood, u kan in alle fasen van het verkoopproces de bestelling nog wijzigen.

Verkoop prijsaanpassingen

Om uw klanten een zo goed mogelijke prijs te kunnen geven, kan u in Douano op een heel flexibele manier prijzen en prijsaanpassingen vastleggen. Deze kunnen ook tijdelijk van aard zijn, bijvoorbeeld voor promoties. U kan ook prijsaanpassingen invoeren voor hoeveelheidskortingen (zoals 10 + 1 gratis) en staffelkortingen.

Verkoop prijsaanpassingen