Drank verkopen via een webshop

jun 14

Door de lange sluiting van de horeca, hebben veel drankproducenten en handelaars in drank gekozen om hun producten ook via een webshop te verkopen. Dit biedt natuurlijk heel wat kansen, maar wist je dat er ook heel wat regelgeving bij komt kijken? Je moet namelijk rekening houden met de wetgeving rond btw én rond accijnzen.

Bovendien geldt vanaf 1 juli 2021 de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce. Deze richtlijn omvat een aantal belangrijke wijzigingen die hieronder toegelicht worden.

We krijgen van onze klanten dan ook steeds vaker de vraag hoe ze de webshopverkoop van hun drank naar het binnen- en buitenland best registreren. Soms wordt deze vraag heel bewust gesteld, maar vaak wordt ze nietsvermoedend gesteld en komt het antwoord dan ook als een complete verrassing. Hoe zorg je er nu voor dat je deze webshopverkopen correct registreert?

Wat zijn de btw-verplichtingen?

Verkoop je via je webshop drank aan particulieren in het binnenland? Dan zijn de verplichtingen vrijwel hetzelfde als voor een klassieke verkoop aan binnenlandse klanten: je rekent de normale btw aan (als je btw-plichtig bent).

De situatie verandert echter als je via de webshop ook drank verkoopt aan particulieren in andere landen binnen de Europese Unie.

Vanaf 1 juli 2021 is het namelijk zo dat, wanneer je met je webshop een jaaromzet van 10.000 euro of meer behaalt met verkopen aan consumenten in andere EU-landen, je de btw van de lidstaat van levering in rekening moet brengen én ook aan deze lidstaat moet afdragen. Wanneer je omzet in andere EU-landen onder de 10.000 euro per jaar blijft, dan mag je binnenlandse btw in rekening blijven brengen.

Het nieuwe drempelbedrag van 10.000 euro is veel lager dan de huidige drempelbedragen per land. Hierdoor ben je sneller btw in een ander EU-land verschuldigd dan vóór 1 juli 2021.

Belangrijk hierbij is dat, voor leveringen van accijnsgoederen, zoals alcoholische dranken, deze drempelbedragen niet gelden. Leveringen van dit soort goederen tellen niet mee voor de drempelbedragen. Bij iedere levering van dergelijke goederen, ongeacht de hoogte van het bedrag, bereken je de btw van het land waar deze goederen heengaan.

Voor leveringen aan bedrijven in de EU wordt er geen btw aangerekend op basis van het principe van "Verlegging van heffing". Zorg er in dit geval wel voor dat de juiste wettelijke vermeldingen op de factuur komen te staan.

Wat zijn de accijnsverplichtingen?

Naast de btw-wetgeving, moet je ook voldoen aan de accijnswetgeving die van toepassing is voor het verzenden van accijnsgoederen binnen de EU.

Ook hier geldt dat, voor verkopen aan particulieren in het binnenland, je deze goederen verzendt mét afdracht van accijnzen. Dat betekent dat je deze goederen reeds eerder ter verbruik hebt uitgeslagen, of dat je deze aangeeft bij de eerstvolgende aangifte. In dat laatste geval moet je, zoals steeds, rekening houden met de correcte registratie van de goederen die een entrepot / AGP verlaten.

Vaak wordt gedacht dat bij het vrij verkeer van goederen tussen de lidstaten van de EU nooit formaliteiten moeten vervuld worden, maar voor alcoholhoudende dranken (en accijnsgoederen in het algemeen) geldt dit niet en zijn vaak nog formaliteiten te voldoen. Wanneer je via de webshop accijnsgoederen verkoopt aan particulieren in andere landen van de EU, dan heeft deze klant geen vergunning voor het ontvangen van accijnsgoederen onder schorsing van accijnzen. Je bent dus verplicht om deze goederen eerst in het eigen land ter verbruik uit te slaan en de binnenlandse accijnzen daarop te betalen.

Maar ook al werden reeds accijnzen in het eigen land betaald, toch ontstaat er opnieuw een accijnsschuld in de lidstaat van bestemming. Accijnzen zijn immers verschuldigd in de lidstaat waar de goederen geconsumeerd worden en de accijnstarieven zijn verschillend in alle lidstaten van de EU. In dit geval neem je als verkoper ook alle accijnsformaliteiten in de andere lidstaat voor jouw rekening en komt de koper nergens tussen.

Voor dergelijke zendingen geldt dat er eerst borg moet worden gesteld in de lidstaat van de koper, waarna de goederen mogen worden verzonden. Daarna moet de koper dan uiteindelijk ook de accijnzen zelf betalen in de lidstaat van de koper. Met het betalingsbewijs van deze accijnzen kan je dan bij jouw eigen Douanekantoor een terugbetaling aanvragen van de accijnzen die je in het eigen land reeds had betaald.

Het is duidelijk dat dit een omslachtige procedure is. Bereid je dus goed voor als je van plan bent om via een webshop dranken te verkopen aan particulieren in andere EU-landen!